Credits

BoschDoc is een initiatief van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) en is mede mogelijk gemaakt door de Radboud Universiteit Nijmegen, het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (Huygens ING).

BoschDoc is gemaakt binnen een digitale infrastructuur, eLaborate, gebouwd door het Huygens ING.

Medewerkers BoschDoc:
prof. dr. Jos Koldeweij (coördinator)
drs. Loes Scholten (projectleider)
dr. Robbie van Gerwen (projectmedewerker & vertaler Spaans)
dr. Geertrui van Synghel (projectmedewerker)
drs. Rudie van Leeuwen (projectmedewerker)
dr. Jill Bradley (vertaler Engels)
Judith Lok (stagiaire)

Wetenschappelijk comité:
dr. Herman Brinkman
drs. Rolf Hage
drs. Valentijn Paquay
dr. Geertrui van Synghel

Onze dank gaat uit naar de leden van het wetenschappelijk comité die steeds bereid waren vragen te beantwoorden en de onmisbare helpende hand te bieden bij het transcriberen en vertalen van de in BoschDoc opgenomen documenten.

Tevens danken wij alle instellingen die materiaal beschikbaar hebben gesteld voor deze database.

ENG

BoschDoc is an initiative of the Bosch Research and Conservation Project (BRCP) and is made possible by the Radboud University Nijmegen, the City Archive ’s-Hertogenbosch and the Huygens ING.

BoschDoc is made within a digital infrastructure, eLaborate, built by the Huygens ING.

Staff BoschDoc:
Prof. Dr. Jos Koldeweij (co-ordinator)
Drs. Loes Scholten (project leader)
Dr. Robbie van Gerwen (project staff member & translator Spanish)
Dr. Geertrui van Synghel (project staff member)
Drs. Rudie van Leeuwen (project staff member)
Dr. Jill Bradley (translator English)
Judith Lok (intern)

Scientific committee:
Dr. Herman Brinkman
Drs. Rolf Hage
Drs. Valentijn Paquay
Dr. Geertrui van Synghel

Our thanks are due to the members of the scientific committee who were always ready to answer questions and to offer an indispensable helping hand in the transcribing and translation of the documents included in BoschDoc.

We would also like to thank all the institutions who have made material available for this database.

ESP

BoschDoc es una iniciativa del Bosch Research and Conservation Project (BRCP) y se ha realizado por la contribución de la Radboud Universiteit Nijmegen, el archivo municipal de ’s-Hertogenbosch (Bolduque) y el instituto para la historia neerlandesa, Huygens ING.

BoschDoc se creó en una infraestructura digital, eLaborate, construida por Huygens ING.

Colaboradores de BoschDoc:
prof. dr. Jos Koldeweij (coordinador)
lic. Loes Scholten (jefa de proyecto)
dr. Robbie van Gerwen (colaborador de proyecto & traductor de español)
dr. Geertrui van Synghel (colaboradora de proyecto)
lic. Rudie van Leeuwen (colaborador de proyecto)
dr. Jill Bradley (traductora de inglés)
Judith Lok (estudiante en prácticas)

Comité científico:
dr. Herman Brinkman
lic. Rolf Hage
lic. Valentijn Paquay
dr. Geertrui van Synghel

Nuestro agradecimiento va dirigido a los colaboradores del comité científico quienes siempre estaban dispuestos a contestar a las preguntas y a echarnos la mano imprescindible en el proceso de transcribir y traducir los documentos incorporados en BoschDoc.

Además, agradecemos a todas las instituciones que pusieron a nuestra disposición el material contenido en este banco de datos.